Jdi na obsah Jdi na menu
 


MacOS - klávesové zkratky

15. 9. 2017

 

Vyjímání, kopírování, vkládání a další běžné zkratky

       Zkratka          

Popis

Command-X

Vyjmout: Odstraní označenou položku a zkopíruje ji do stránky.

Command-C

Kopírovat: Zkopíruje vybranou položku do schránky. Zkratka funguje i se soubory ve Finderu.

Command-V

Vložit: Vloží obsah schránky do otevřeného dokumentu nebo aplikace. Zkratka funguje i se soubory ve Finderu.

Command-Z

Odvolat akci: Vrátí zpět předchozí příkaz. Stisknutím Command-Shift-Z pak můžete Opakovat akci, čímž zrušíte předchozí odvolání. V některých aplikacích je možné odvolat a opakovat i více příkazů po sobě.

Command-A

Vybrat všechny položky. 

Command-F

Hledat: umožní prohledat dokument nebo otevře okno hledání.

Command-G

Hledat znovu: Najde další výskyt nalezené položky. K předchozímu nalezenému výskytu se vrátíte stisknutím Command-Shift-G.

Command-H

Skrýt: Skryje všechna okna přední aplikace. Chcete-li zobrazit jen přední aplikaci a všechny ostatní skrýt, stiskněte Command-Alt-H.

Command-M

Minimalizovat přední okno do Docku. Chcete-li minimalizovat všechna okna přední aplikace, stiskněte Command-Alt-M.

Command-N

Nový: Otevře nový dokument nebo okno.

Command-O

Otevřít vybranou položku nebo dialogové okno pro otevření souboru.

Command-P

Tisknout aktuální dokument.

Command-S

Uložit aktuální dokument.

Command-W

Zavřít přední okno. Chcete-li zavřít všechna okna aplikace, stiskněte Command-Alt-W.

Command-Q

Ukončit aplikaci.

Alt-Command-Esc

Vynutit ukončení: Vyberte aplikaci, kterou chcete vynuceně ukončit. Anebo stiskněte Command-Shift-Alt-Esc a podržte je na 3 vteřiny, čímž vynutíte ukončení jen přední aplikace.

Command-mezerník

Spotlight: Zobrazí nebo skryje pole hledání Spotlight. Chcete-li otevřít hledání Spotlight z okna Finderu, stiskněte Command-Alt-mezerník. Pokud používáte více vstupních zdrojů pro psaní v různých jazycích, tyto klávesové zkratky mění vstupní zdroj, místo aby zobrazily Spotlight.

Mezerník

Rychlý náhled: Otevře Rychlý náhled vybrané položky.

Command-Tab

Přepnout aplikace: Přepínání na další otevřené aplikace, postupně podle toho, které jste použili naposledy. 

Shift-Command-Vlnovka (~)

Přepnout okna: Přepínání na další otevřené okno aplikace v popředí, postupně podle toho, které jste použili naposledy. 

Shift-Command-3

Snímek obrazovky: Pořídí snímek celé obrazovky. Další informace o klávesových zkratkách snímků obrazovky.

Command-čárka (,)

Předvolby: Otevře předvolby přední aplikace.

 

Zkratky pro spánek, odhlášení a vypínání

               Zkratka              

Popis

Tlačítko napájení

Stisknutím zapnete Mac nebo ho probudíte ze spánku.

Stisknutím a podržením na 1,5 sekundy v době, kdy je Mac probuzený, zobrazíte dialogové okno s nabídkou uspání, restartování nebo vypnutí. Pokud nechcete čekat 1,5 sekundy, stiskněte s tlačítkem napájení klávesu Control nebo použijte kombinaci Control–Vysunutí disku  .*

Stisknutím a podržením na 5 vteřin vynutíte vypnutí Macu.

Control-Command-Tlačítko napájení

Vynuceně Mac restartuje.*

Control-Shift-Tlačítko napájení nebo 
Control-Shift-Vysunutí disku 

Přepne displej do režimu spánku.*

Control-Command-Vysunutí disku 

Ukončí všechny aplikace a potom Mac restartuje. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.*

Control-Alt-Command-Tlačítko napájení nebo 
Control-Alt-Command-Vysunutí disku 

Ukončí všechny aplikace a potom Mac vypne. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.*

Shift-Command-Q

Odhlásí vás od aktuálního uživatelského účtu macOS. Budete požádáni o potvrzení.

Alt-Shift-Command-Q

Okamžitě vás odhlásí od aktuálního uživatelského účtu macOS bez žádosti o potvrzení.

*Neplatí pro klávesnice, které mají Touch Bar.

 

Klávesové zkratky dokumentů

               Zkratka              

Popis

Command-B

Zvýrazní vybraný text tučně, nebo u něj zruší tučné zvýraznění. 

Command-I

Zvýrazní vybraný text kurzívou, nebo u něj zruší kurzívu.

Command-U

Podtrhne vybraný text, nebo u něj zruší podtržení.

Command-T

Zobrazí nebo skryje okno Písma.

Command-D

V dialogovém okně Otevřít nebo Uložit vybere plochu.

Control-Command-D

Zobrazí nebo skryje definici vybraného slova.

Shift-Command-Dvojtečka (:)

Zobrazí okno Pravopis a gramatika.

Command-středník (;)

Zkontroluje v dokumentu překlepy a pravopis.

Alt-Delete

Smaže slovo vlevo od kurzoru.

Control-H

Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete.

Control-D

Smaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.

Fn-Delete

Smaže znak vpravo od kurzoru na klávesnicích, které nemají klávesu Smazat vpřed . Místo toho můžete také použít zkratku Control-D.

Control-K

Smaže text mezi kurzorem a koncem řádku nebo odstavce.

Command-Delete

V dialogovém okně obsahujícím tlačítka Smazat nebo Neukládat vyberte Smazat nebo Neukládat.

Fn-šipka nahoru

Page Up: Posune obrazovku o stránku výš. 

Fn-šipka dolů

Page Down: Posune obrazovku o stránku níž.

Fn-šipka doleva

Home: Posune obrazovku na začátek dokumentu.

Fn-šipka doprava

End: Posune obrazovku na konec dokumentu.

Command-šipka nahoru

Přesune kurzor na začátek dokumentu.

Command-šipka dolů

Přesune kurzor na konec dokumentu.

Command-šipka doleva

Přesune kurzor na začátek řádku.

Command-šipka doprava

Přesune kurzor na konec řádku.

Alt-šipka doleva

Přesune kurzor na začátek předchozího slova.

Alt-šipka doprava

Přesune kurzor na konec následujícího slova.

Shift-Command-šipka nahoru

Označí text mezi kurzorem a začátkem dokumentu.

Shift-Command-šipka dolů

Označí text mezi kurzorem a koncem dokumentu.

Shift-Command-šipka doleva

Označí text mezi kurzorem a začátkem řádku.

Shift-Command-šipka doprava

Označí text mezi kurzorem a koncem řádku.

Shift-šipka nahoru

Protáhne výběr textu až k nejbližšímu znaku ve stejné svislé linii o řádek výš.

Shift-šipka dolů

Protáhne výběr textu až k nejbližšímu znaku ve stejné svislé linii o řádek níž.

Shift-šipka doleva

Protáhne výběr textu o jeden znak doleva.

Shift-šipka doprava

Protáhne výběr textu o jeden znak doprava.

Alt-Shift-šipka nahoru

Rozšíří výběr textu na začátek odstavce, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího odstavce a tak dále.

Alt-Shift-šipka dolů

Protáhne výběr textu na konec odstavce, při dalším stisknutí pak na konec dalšího odstavce a tak dále.

Alt-Shift-šipka doleva

Rozšíří výběr textu na začátek slova, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího slova a tak dále.

Alt-Shift-šipka doprava

Protáhne výběr textu na konec slova, při dalším stisknutí pak na konec dalšího slova a tak dále.

Control-A

Přesune kurzor na začátek řádku nebo odstavce.

Control-E

Přesune kurzor na konec řádku nebo odstavce.

Control-F

Přesune kurzor o jeden znak dopředu.

Control-B

Přesune kurzor o jeden znak dozadu.

Control-L

Zarovná kurzor nebo výběr na střed viditelné oblasti.

Control-P

Posune kurzor o řádek výš.

Control-N

Posune kurzor o řádek níž.

Control-O

Vloží za kurzor nový řádek.

Control-T

Prohodí znak za kurzorem se znakem před kurzorem.

Command-levá složená závorka ({)

Zarovnání doleva.

Command-pravá složená závorka (})

Zarovnání doprava.

Shift-Command-svislá čára (|)

Zarovnání na střed.

Alt-Command-F

Přejde na pole Hledání. 

Alt-Command-T

Zobrazí nebo skryje v aplikaci řádek nabídek.

Alt-Command-C

Kopírovat styl: Zkopíruje nastavení formátování vybrané položky do schránky.

Alt-Command-V

Vložit styl: Použije zkopírovaný styl na vybranou položku.

Alt-Shift-Command-V

Vložit a použít styl: Vloží položku a použije na ní styl okolního kontextu.

Alt-Command-I

Otevře nebo skryje okno Inspektor.

Shift-Command-P

Vzhled stránky: Zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat nastavení dokumentu.

Shift-Command-S

Zobrazí dialogové okno Uložit jako, nebo zduplikuje aktuální dokument.

Shift-Command-
Znak mínus (-)    

Zmenší velikost vybrané položky.

Shift-Command-
Znak plus (+)

Zvětší velikost vybrané položky. Stejnou funkci provádí i příkaz Command-rovnítko (=).

Shift-Command-
Otazník (?)

Otevře nabídku Nápověda.

 

Klávesové zkratky Finderu

          Zkratka          

Popis

Command-D

Duplikuje vybrané soubory.

Command-E

Vysune vybraný disk nebo svazek.

Command-F

Zahájí z okna Finderu hledání Spotlight.

Command-I

Zobrazí okno Informace pro vybraný soubor.

Shift-Command-C

Otevře okno Počítač.

Shift-Command-D

Otevře složku Plocha.

Shift-Command-F

Otevře okno Všechny mé soubory.

Shift-Command-G

Otevře okno Otevřít složku.

Shift-Command-H

Otevře složku Plocha aktuálního uživatelského účtu macOS.

Shift-Command-I

Otevře iCloud Drive.

Shift-Command-K

Otevře okno Síť.

Alt-Command-L

Otevře složku Stahování.

Shift-Command-O

Otevře složku Dokumenty.

Shift-Command-R

Otevře složku AirDrop.

Shift-Command-T

Přidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mountain Lion nebo novější)

Control-Shift-Command-T

Přidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mavericks nebo novější)

Shift-Command-U

Otevřete složku Utility.

Alt-Command-D

Zobrazí nebo skryje Dock. Zkratka obvykle funguje, i když právě nejste ve Finderu.

Control-Command-T

Přidá vybranou položku na boční panel (OS X Mavericks nebo novější).

Alt-Command-P

V oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Cesta.

Alt-Command-S

V oknech Finderu zobrazí nebo skryje boční panel.

Command-lomítko (/)

V oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Stav.

Command-J

Otevře okno Volby vzhledu.

Command-K

Otevře okno Připojit k serveru.

Command-L

Vytvoří zástupce vybrané položky.

Command-N

Otevřete nové okno Finderu.

Shift-Command-N

Vytvoření nové složky.

Alt-Command-N

Vytvoří novou dynamickou složku.

Command-R

Zobrazí soubor, na který vybraný zástupce odkazuje.

Command-T

Zobrazí nebo skryje řádek panelů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.

Shift-Command-T

Zobrazí nebo skryje panel Finderu.

Alt-Command-T

Zobrazí nebo skryje panel nástrojů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.

Alt-Command-V

Přesunout: Přesune soubory ve schránce z jejich původního umístění do aktuálního umístění.

Alt-Command-Y

Zobrazí Rychlý náhled vybraných souborů.

Command-Y

Zobrazí Rychlý náhled vybraných souborů.

Command-1

Zobrazí položky v okně Finderu jako ikony.

Command-2

Zobrazí položky v okně Finderu jako seznam.

Command-3

Zobrazí položky v okně Finderu jako sloupce. 

Command-4

Zobrazí položky v okně Finderu jako Cover Flow.

Command-levá hranatá závorka ([)

Přejde na předchozí složku.

Command-pravá hranatá závorka (])

Přejde na následující složku.

Command-šipka nahoru

Otevře složku nadřazenou otevřené složce.

Command-Control-šipka nahoru

Otevře složku nadřazenou otevřené složce v novém okně.

Command-šipka dolů

Otevře vybranou položku.

Command-Mission Control

Zobrazí plochu. Zkratka funguje, i když zrovna nejste ve Finderu.

Command-zvýšit jas

Zapne nebo vypne režim cílového displeje.

Command-snížit jas

Zapne nebo vypne zrcadlení displeje, pokud je váš Mac připojený k více než jednomu displeji.

Šipka doprava 

Otevře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.

Šipka doleva

Zavře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.

Alt-dvojité kliknutí

Otevře složku v samostatném okně a zavře aktuální okno.

Command-dvojité kliknutí

Otevře složku na samostatném panelu nebo v samostatném okně.

Command-Delete

Přesune vybranou položku do Koše.

Shift-Command-Delete

Vysype koš.

Alt-Shift-Command-Delete

Vysype Koš bez nutnosti potvrzování.

Command-Y

Zobrazí Rychlý náhled souborů.

Alt-zvýšit jas

Otevře okno předvoleb Monitory. Zkratka funguje s oběma klávesami jasu.

Alt-Mission Control

Otevře okno předvoleb Mission Control.

Alt-zvýšit hlasitost

Otevře okno předvoleb Zvuk. Zkratka funguje s jakoukoli klávesou hlasitosti.

Klávesa Command při přetahování

Přesune přetahovanou položku na jiný svazek nebo do jiného umístění. Kurzor se během přetahování změní.

Klávesa Alt při přetahování

Zkopíruje přetahovanou položku. Kurzor se během přetahování změní.

Alt-Command během přetažení

Vytvoří zástupce přetahovaného souboru. Kurzor se během přetahování změní.

Kliknutí na rozbalovací trojúhelníček s podrženou klávesou Alt

Otevře všechny složky ve vybrané složce. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.

Kliknutí na název okna s podrženou klávesou Command

Zobrazí složky, které obsahují otevřenou složku.