Jdi na obsah Jdi na menu
 


(17)RIVO pro iOS - uživatelská příručka

1. 6. 2017

RIVO pro iOS - uživatelská příručka

 

Co je RIVO pro iOS

RIVO je malá numerická klávesnička, kterou lze přes Bluetooth připojit jako externí hardwarovou klávesnici k telefonům, tabletům a přehrávačům se systémem iOS. RIVO je navrženo pro uživatele odečítače VoiceOver. V kombinaci s ním lze z klávesnice RIVO dotykové zařízení plně ovládat a psát text. To může být v mnoha situacích mnohem pohodlnější než psaní na dotykové klávesnici a ovládání dotykovými gesty.

Názvy tlačítek a konvence zápisu

Pokud budete RIVO držet USB portem dolů, jsou tlačítka na něm uspořádána takto:

 • Tlačítka v levém krajním sloupci se označují L1, L2, L3 a L4.
 • Tlačítka v pravém krajním sloupci se označují R1, R2, R3 a R4.
 • Tlačítka v prostředních třech sloupcích jsou čísla 0 až 9, hvězdička a křížek stejně jako na běžném telefonu.

Pokud zde uvedeme tlačítka oddělená čárkou, znamená to, že se tato tlačítka mají stisknout postupně, např. 1, 2 znamená, že je třeba stisknout a pustit tlačítko 1, a potom stisknout a pustit tlačítko 2.

Pokud zde uvedeme tlačítka se znaménkem +, znamená to, že je třeba tato tlačítka stisknout současně, např. L1 + 1 znamená, že je třeba držet stisknuté tlačítko L1 a ještě stisknout tlačítko 1.

Tlačítko Zapnout a připojení přes Bluetooth

Tlačítko Zapnout se nachází po levé straně klávesnice. Podržíte-li je déle než tři sekundy, klávesnici zapnete nebo vypnete.

Pokud RIVO deset minut nepoužíváte nebo když tlačítko Zapnout po levé straně krátce stisknete, přejde klávesnice do pohotovostního režimu. V tomto režimu se přeruší Bluetooth spojení a tlačítka klávesnice přestanou fungovat.

Chcete-li RIVO probudit, opět krátce stiskněte tlačítko Zapnout.

Opětovné připojení po úplném vypnutí trvá nejméně osm sekund, po přechodu z pohotovostního režimu dvě sekundy.

Připojíte-li RIVO k dobíjecímu kabelu, vypne se a interní nastavení se vrátí k výchozím hodnotám.

Během nabíjení můžete RIVO zapnout a používat, při odpojení nabíjecího kabelu už RIVO zůstane zapnuté.

RIVO se nabíjí mini USB kabelem. Nabíjení trvá přibližně tři hodiny. Baterie potom vydrží asi deset hodin v plném provozu nebo nejméně týden v pohotovostním režimu. Pokud klávesnice není dostatečně nabitá, nemusí správně fungovat.

Spuštění VoiceOveru na mobilním zařízení

Odečítač VoiceOver v mobilním zařízení spustíte takto:

 1. Z plochy otevřete položku Nastavení.
 2. Dále pokračujte přes položky Obecné, Zpřístupnění a VoiceOver.
 3. Zde první volbou VoiceOver zapnete a dalšími volbami můžete později provádět pokročilá nastavení.

Nastavení následující volby vám umožní kdykoli VoiceOver spustit či ukončit trojím rychlým stiskem tlačítka plochy:

 • Nastavení, Obecné, Zpřístupnění, Zkratka zpřístupnění, VoiceOver.

Spárování RIVO s mobilním zařízením

Při prvotním spárováním klávesnice s mobilním zařízením postupujte takto:

 1. V mobilním zařízení zapněte Bluetooth: Nastavení, Bluetooth.
 2. Zapněte RIVO. Pokud klávesnice nebyla nikdy dříve párována, bude automaticky v párovacím režimu. Jinak stiskněte malé párovací tlačítko, které se nachází na zadní straně klávesnice a je mírně zapuštěno. Párovací režim bude signalizován blikající modrou diodou.
 3. V seznamu Bluetooth zařízení se objeví položka „RIVO, nepřipojeno“. Pokud tato položka v seznamu nebude, zkontrolujte, zda je klávesnice zapnutá a zkuste ještě jednou pořádně stisknout párovací tlačítko.
 4. Poklepejte na položku RIVO. Zobrazí se výzva k zadání čtyřmístného párovacího kódu. Číslo zapište na RIVO pomocí numerických kláves a potvrďte tlačítkem R3.
 5. Text položky se změní na „RIVO, připojeno“.

Budete-li někdy potřebovat spárovat RIVO s jiným zařízením, proveďte znovu výše popsaný postup.

Vždy když klávesnici zapnete, automaticky se pokusí připojit k naposledy používanému zařízení. Pokud se připojení nezdaří nebo dojde-li z nějakého důvodu k odpojení, stiskněte krátce tlačítko Zapnout a RIVO se pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení znovu.

Chcete-li RIVO odpojit od stávajícího zařízení, abyste je připojili k jinému, stiskněte opět párovací tlačítko na zadní straně.

Nastavení rozložení klávesnice na mobilním zařízení

Nastavení, Obecné, Klávesnice, tlačítko Klávesnice. Zde by v seznamu měla být položka České a po jejím otevření by v následném seznamu měla být vybraná položka QWERTZ.

 • Nastavení, Obecné, Klávesnice, tlačítko Klávesnice. Zde by v seznamu měla být položka České a po jejím otevření by v následném seznamu měla být vybraná položka QWERTZ.

V tomto nastavení si můžete přidávat další rozložení klávesnice. Pokud budete používat více rozložení, ujistěte se, že při psaní pomocí RIVO používáte to správné. Mezi jednotlivými rozloženími se z klávesnice RIVO můžete přepínat kombinací tlačítek L1 + L3. VoiceOver vám vždy ohlásí, do jakého rozložení jste se právě přepnuli.

 • Nastavení, Obecné, Klávesnice, tlačítko Hardwarová klávesnice. Zde by v seznamu měla být položka Česká a po jejím otevření by v následném seznamu měla být vybraná položka Česká.

Změníte-li nastavení hardwarové klávesnice, zaručíte správnou funkčnost VoiceOveru jeho restartováním.

Režim navigace

Pro správnou funkčnost RIVO musí být zapnutý režim rychlé navigace. To je třeba provést pouze jedno. Režim rychlé navigace se zapíná a vypíná klávesami L1 + 7.

Níže uvedené příkazy platí, když je RIVO v navigačním režimu.

Funkce Klávesy
Přepnout RIVO do navigačního režimu R4
Otevřít vybranou položku 5
Přejít na předchozí / další položku 4 nebo 6
Přejít na první / poslední položku 1 nebo 7
Přejít o obrazovku nahoru / dolů 3 nebo 9
Přejít o obrazovku vlevo / vpravo L2 nebo R2
Aktivovat tlačítko Zpět L1
Spustit plynulé čtení od aktuální pozice R1
Spustit plynulé čtení od začátku 1, R1
Pozastavit / Znovu spustit čtení R3
Pozastavit / Znovu spustit čtení, když RIVO není v navigačním režimu L1 + R3
Přejít na plochu 8
Otevřít přepínač aplikací 8 dvakrát rychle po sobě
Ukončit právě vybranou aplikaci v přepínači aplikací 9
Zavřít přepínač aplikací 8
Spustit / Ukončit VoiceOver 8 třikrát rychle po sobě
Přejít na stavový řádek 2
Otevřít oznamovací centrum 2, 3
Otevřít ovládací centrum 2, 9
Odejít ze stavového řádku, Oznamovacího nebo Ovládacího centra L1
Přepnout na předchozí / další volbu rotoru hvězdička nebo L1 + hvězdička
Přejít na předchozí / další položku podle nastavení rotoru 0 nebo křížek
Přepnout na předchozí / další volbu hlasového rotoru L1 + 8 nebo L1 + 9
Měnit hodnotu aktuální volby hlasového rotoru L1 + 0 nebo L1 + křížek
Zapnout / Vypnout clonu obrazovky L1 + L2
Zapnout / Vypnout hlasový výstup L1 + R2
Zapnout / Vypnout rychlou navigaci L1 + 7
Zamknout iPhone L1 + R4
Otevřít Spotlight pro vyhledávání 3 (z plochy)
Zapnout / Vypnout klávesnici na obrazovce L1 + L4

Ovládání médií (audio, hudba, hovory)

Funkce Klávesy
Spustit / Pozastavit přehrávání L1 + 1
Přejít na předchozí / další stopu L1 + 2 nebo L1 + 3
Rychlý přesun v nahrávce zpět / vpřed podržet L1 + 2 nebo podržet L1 + 3
Vypnout zvuk audia L1 + 4
Snížit / Zvýšit hlasitost L1 + 5 nebo L1 + 6 (možno podržet)
Přijmout či ukončit hovor L1 + R1

Režim přehrávání

V režimu přehrávání můžete přehrávač pohodlně ovládat jen samotnými číselnými klávesami.

Funkce Klávesy
Přepnout RIVO do režimu přehrávání L3 + 1
Zpět do navigačního režimu R4
Spustit / Pozastavit přehrávání 1
Přejít na předchozí / další stopu 2, 3
Rychlý přesun v nahrávce zpět / vpřed podržet 2 nebo podržet 3
Vypnout zvuk audia 4
Snížit / Zvýšit hlasitost 5 nebo 6 (možno podržet)

Psaní textu

Níže popsaný způsob psaní funguje, jen když je RIVO v režimu psaní textu.

 • Přepnout RIVO do režimu psaní písmen: L3
 • Zpět do navigačního režimu: R4

V režimu psaní písmen je každému číselnému tlačítku přiřazeno několik písmen. Mezi písmeny přiřazenými příslušnému číselnému tlačítku si vyberete opakovaným stiskem tlačítka podobně jako na tlačítkovém telefonu. Pozor ale, ve výchozím stavu jsou číselným tlačítkům přiřazena písmena v rozložení malé QWERTY klávesnice (1 = R, W, Q; 2 = T, U, Y; atd.). Lze se ale přepnout do abecedního rozložení jako na klasických tlačítkových telefonech (2 = A, B, C; 3 = D, E, F; atd.). Nastavení abecedního rozložení si RIVO pamatuje, dokud ho úplně nevypnete.

 • Přepnout do abecedního rozložení: L3 + 9
 • Přepnout do rozložení malé QWERTY: L3 + 8

Chcete-li stejným tlačítkem zadat dvě písmena po sobě, nepoužijte pro druhé písmeno tlačítko, kterým jste zapsali první písmeno, ale místo něj stiskněte L2 nebo R2. Když například budete chtít v rozložení ABC napsat „ba“, musíte napsat písmeno b dvojím stiskem tlačítka 2, a poté napíšete písmeno a jedním stiskem L2 nebo R2.

V režimu psaní písmen se klávesou L3 můžete cyklicky přepínat mezi malými písmeny, režimem věty (první písmeno velké) a velkými písmeny.

Znaky s háčky a čárkami se zapisují jednoduchým, dvojitým či trojitým stiskem klávesy R2 v kombinaci s čísly. Přehled těchto znaků a odpovídajících klávesových kombinacích najdete v kapitole Znaky s diakritikou.

 • Přepnout RIVO do režimu psaní číslic: L4
 • Psát číslice, hvězdičku nebo křížek bez přepnutí do režimu psaní číslic: L4 + čísla, hvězdička nebo křížek
 • Přepnout do režimu pro zadání jednoho interpunkčního znaku: hvězdička

V režimu zápisu interpunkčního znaku je každému číselnému tlačítku přiřazeno několik znaků. Přesné přiřazení interpunkčních znaků jednotlivým číslům najdete v kapitole Symboly.

Zadávání speciálních znaků

Funkce Klávesy
Zadat mezeru křížek
Zadat Backspace (smazat znak před kurzorem) R1
Zadat Backspace (smazat znak před kurzorem) v jakémkoli režimu L4 + R1
Zadat Enter (nový řádek) R3
Zadat tabulátor L1
 • Přepínat mezi nastavenými rozloženími klávesnice: L1 + L3

Procházení a úprava textu

Abyste mohli upravovat text v textovém poli, musíte toto pole nejprve aktivovat. Níže uvedené příkazy potom fungují, když je RIVO v režimu psaní textu (L3).

Pohyb v textu

Funkce Klávesy
Pohyb po znacích R4 + 4, R4 + 6
Pohyb po slovech R4 + L2, R4 + R2
Přejít na začátek / konec aktuálního řádku R4 + L1, R4 + R1
Pohyb po řádcích R4 + 2, R4 + 8
Přejít na začátek / konec dokumentu R4 + 1, R4 + 7

Označování a editace

Označení bloku textu:

 1. Přesuňte kurzor na začátek označovaného textu.
 2. Držte stisknutou klávesu R4 a krátce stiskněte klávesu 5.
 3. Se stále stisknutou klávesou R4 se přesuňte na konec bloku a klávesu R4 pusťte.
Funkce Klávesy
Označit celý text R4 + 9
Vyjmout, kopírovat nebo vložit označený text R4 + hvězdička, R4 + 0, R4 + křížek
Krok zpět R4 + L3
Zopakovat poslední krok R4 + R3

Další příkazy

 • Zrušit příkaz při stisku R4 aniž by se cokoli provedlo: R4 + L4
 • Poklepání do textového pole bez přepnutí do navigačního režimu (přesouvá kurzor na začátek a konec textu): R4 + 3

Rozložení malé QWERTY klávesnice

Dvacet šest písmen anglické abecedy je přiřazeno devíti číselným tlačítkům podle rozložení běžné QWERTY klávesnice. Pořadí písmen odpovídajících jednomu číselnému tlačítku je určeno podle jejich četnosti při psaní. Pokud RIVO není v režimu psaní textu nastaveno na rozložení malé QWERTY, můžete se do tohoto rozložení přepnout tlačítky L3 + 8.

Písmena jsou tlačítkům přiřazena takto:

Číslice Přiřazená písmena
1 e, w, q
2 t, u, y
3 o, p
4 a, d, z
5 r, f, v
6 i, l, j
7 s, c, x
8 h, g, b
9 n, m, k

Abecední rozložení

Tradiční abecední rozložení písmen na číselných tlačítkách je klávesnicí RIVO také podporováno. Do abecedního rozložení se v režimu psaní textu přepnete stiskem L3 + 9. Pokud se RIVO vypne, přepne se zpět do výchozího rozložení malé QWERTY klávesnice.

Písmena jsou tlačítkům přiřazena takto:

Číslice Přiřazená písmena
2 a, b, c
3 d, e, f
4 g, h, i
5 j, k, l
6 m, n, o
7 p, q, r, s
8 t, u, v
9 w, x, y, z

Symboly

Z režimu psaní písmen nebo číslic se můžete stiskem hvězdičky dočasně přepnout do režimu psaní symbolů. V tomto režimu je 32 interpunkčních znamének a symbolů přiřazeno dvanácti prostředním tlačítkům na RIVO. Po zadání jednoho symbolu se klávesnice automaticky vrátí do předchozího režimu psaní písmen nebo číslic. Pokud byste se z režimu psaní symbolu chtěli vrátit, aniž byste jakýkoli symbol zadali, stiskněte R1.

Pro snadné zapamatování jsou symboly číselným tlačítkům přiřazeny podle podobnosti jejich tvaru s číslicemi. Pořadí symbolů odpovídajících jednomu číselnému tlačítku je určeno podle četnosti jejich používání.

Symboly jsou tlačítkům přiřazeny takto:

Numerické tlačítko Přiřazené symboly
1 vykřičník, lomítko, zpětné lomítko
2 otazník, tilda, obrácený akcent
3 pomlčka, plus, svislá čára
4 apostrof, menší než, levá hranatá závorka
5 uvozovky, rovná se, podtržítko
6 zavináč, levá kulatá závorka, levá složená závorka
7 středník, větší než, pravá hranatá závorka
8 dvojtečka, ampersand, dolar
9 čárka, pravá kulatá závorka, pravá složená závorka
hvězdička hvězdička, procenta, stříška
0 tečka
křížek křížek

Znaky s diakritikou

Znaky s háčky a čárkami se zapisují současným stiskem R2 a čísel. Pro některé znaky je třeba příslušnou kombinaci stisknout dvakrát nebo třikrát rychle po sobě. Přiřazení čísel znakům s diakritikou vychází z rozmístění odpovídajících znaků bez diakritiky na QWERTY klávesnici. Např. písmeno E je na klávesnici vlevo nahoře, proto se é a ě píší jedním a dvěma stisky R2 + 1. V následující tabulce je úplný seznam písmen a příslušných kombinací pro jejich zápis.

Kombinace tlačítek Přiřazené písmeno
R2 + 1 é
R2 + 1, dvakrát ě
R2 + 2 ť
R2 + 2, dvakrát ú
R2 + 2, třikrát ý
R2 + 3 ó
R2 + 4 á
R2 + 4, dvakrát ď
R2 + 4, třikrát ž
R2 + 5 ř
R2 + 6 í
R2 + 7 š
R2 + 7, dvakrát č
R2 + 8 ů
R2 + 9 ň
hvězdička, R2 + 6 € (euro)
hvězdička, R2 + křížek £ (libra)

Verze příručky: 9. červen 2015